Saturday, August 27, 2011

"Happy news for people who don’t have documents for their homes!" translation - "Evi sənədsiz olanlara şad xəbər!" tərcüməsi


This article appeared today on the website of ANS, Azerbaijan’s first privately owned media corporation.  I found the quotations of Tahir Rzayev very difficult to translate.  I would be very grateful for suggestions.  All of the parts I am unsure about are highlighted in blue.  I also believe that I found typos in the orginal Azerbaijani text.  These are highlighted in blue as well.

Evi sənədsiz olanlara şad xəbər!
Happy news for people who don’t have documents for their homes!

"Əlində mülkiyyəti ilə bağlı sənədi olan hər bir şəxsin evi sənədləşdirilə bilər".
“Every individual’s house can be documented with property documents on hand”.

Son illər paytaxt Bakı və şəhərətafı ərazilərdə kifayət qədər icazəsiz inşa edilən tikililərlə bağlı narazılıq olunurdu. Sözügedən tikililərin böyük əksəriyyəti yaşayış evləridir. Həmin evlərin sahibləri qeyri-qanuni inşa etdikləri evləri sənədləşdirmək məsələsində çətinliklərlə üzləşir və bir çox hallarda ona müvəffəq ola bilmirdilər.
Over the last years there has been much discontent over the undocumented construction of buildings in the environs of the capital Baku and its suburbs.  The great majority of the aforementioned buildings are residential homes.  The owners of these homes are confronted with difficulties in matters of documenting illegally built homes and in many cases they have not succeeded.

Uzun müddət həll olunmayan problem, artıq həll oluna bilər. Sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı Milli Məclis tərəfindən mexanizm hazırlanıb. Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin üzvü Tahir Rzayev Milli.Az-a açıqlamasında bildirdi ki, hazırlanan qanun layihəsinə təkliflər verilməsi üçün yerli icra hakimiyyətləri və bələdiyyələrə göndərilib.
This irresolvable problem which has existed for a long time can now be solved.  A mechanism has been prepared by the National Assembly for the documentation of undocumented homes.  Tahir Rzayev, a member of the National Assembly’s regional affairs committee, in an explanation to Milli.az announced that a draft of the law being prepared has been sent to local executive authorities and municipalities for them to give suggestions.

Onun sözlərinə görə, qanunsuz evlərlə bağlı tədbir görülməli idi, çünki qanunsuz evlərlə bağlı bir neçə dəfə məsələ qaldırılmışdı: “Mili Məclisə müraciət olmuşdu ki, evlər uzun müddətdi tikilib, amma sakinlər bunu qeydiyyatdan keçirə bilmirlər. Məlumdur ki, həmin evlərin böyük hissəsi qanunsuz tikilib, amma göydən düşməyib. Onların bir qisminə icra hakimiyyəti və bələdiyyələrdən, bir qisminə müəyyən şirkətlərədən icazə verilib. Elə evlər var ki, 20-30 il əvvəl tikilib. Ona görə də məsələ qalxdı ki, sənədsiz evlər qeydiyyata alınsın, kimin hansı qurumdan sənədləri var, toplansın. Bundan sonra həmin evlərdən hansının sökülməsi daha vacibdirsə, ona kompensasiya verməklə, həyata keçirilsin. Sənədlər hazırda toplanır, bunun nəticəsi olacaq.
According to him, measures had to be taken with illegal houses because the question of illegal houses had been raised several times: “It was appealed to the National Assembly that the houses have been built for a long time but the residents could not get them through registration.  It is clear that a large portion of the houses were built illegally but they didn’t fall out of the sky.  One segment of them was given permission by the executive authority and the municipalities, another segment was given permission by certain companies.  There are houses like this that were built 20 or 30 years ago.  Because of that the problem arose that in order for undocumented houses to get registered they had to collect documents – but whose and from which agency.  After this by giving compensation they should implement the tearing down of whichever of these houses was more important.  Currently the documents are being collected and this will be the result.

Hamı qanuna tabedir, indiki zamanda daşı daş üstünə qanunsuz qoymaq olmaz. Ev tikilən zaman, onu tikməyə icazə veriblər, sonra özlərini sığortalamaqdan ötrü deyirlər ki, qanunsuz tikilib. Bunu tikən zaman, inzibati orqanlar, hüquq-mühafizə orqanları var, orada tikməyə icazə verməyəydin".
Everyone is complying with the law, at the present time illegally putting stone on top of stone is not allowed.  At the time of building they say that they were given permission to build and afterwards in order to assure themselves they say that it was built illegally.  At the time of building, the administrative organs which have rights protection organs would not have been given permission to build there.

Millət vəkilinin fikrincə, yeni hazırlanan mexanizm qəbul olunarsa, əlində mülkiyyəti ilə bağlı sənədi olan hər bir şəxsin evi sənədləşdirilə bilər: “Kimsə, 2 sot torpaq alıb ev tikir. O, bununla nə cinayət edir ki? Amma müəyyən yerlər var ki, orada ev tikmək olmaz. Həmin tikililər sökülməlidir. Amma bir şəxs azad zonalarda torpaq alıb ev tikibsə, ona icazə vermək lazımdır ki, evini sənədləşdirsin. Artıq bir neçə bələdiyyə ilə əlaqə saxlamışam, ən adi sənədlər də toplanır” - Tahir Rzayev deyib.
In the opinion of the national councilor, if the new mechanism which is being prepared is passed, every individual who has documents in hand connected with their property will be able to document them: “Someone buys two sots of land and builds a house.  What crime has he committed by doing this?  But there are certain places where building houses is forbidden.  These buildings must be torn down.  But if an individual has bought land in free zones and has built a house it’s necessary to give him permission so that he can document his house.  I’ve already ordered several municipalities to collect the most simple documents” – Tahir Rzayev said. 

Thursday, August 25, 2011

"It won't stay with you" translation - "Sənə də qalmaz" tərcüməsi


I’ve enjoyed translating the poetry sung by Şövkət Ələkbərova so I thought I would try working on a translation of one of Rəşid Behbudov’s most beloved songs, “Sənə də qalmaz”.  Rəşid Behbudov is arguably the most famous Azeri male vocalist of the twentieth century.  This poem was written by the famous poet, Rəsul Rza who won the prestigious designation “Hero of Soviet Labor” in 1980.  The music was composed by Tofiq Quliyev with Behbudov in mind.  In this version of the song Behbudov has moved around some of the lines for dramatic effect.  I am uncertain about the portion highlighted in blue.


Sənə də qalmaz
It won’t stay with you

Rəsul Rza

Könlüm sənin əsirin,
Qəlbim sənindir, yar,
Qəlbim sənindir.
İnsaf eylə dindir, yar,
Məni gəl dindir.
My soul is your prisoner,
My heart is yours, my love
My heart is yours.
Have mercy and speak to me, my love,
Come reconcile with me.

Söylə, nədir bu ədalar,
Bu işvə, bu naz.
Valla ay qız bu gözəllik
Sənə də qalmaz.
Yalqızam, yalqız,
Yalqızam yalqız.
Gəl məni möhnətə, oda
Salan vəfasız.
Söylə, nədir bu ədalar,
Bu işvə, bu naz.
Gedər bir gün bu gözəllik
Sənə də qalmaz.
Tell me, what are these airs,
This coquetry, this caprice.
By God girl this beauty
Won’t stay with you.
I am alone, alone,
I am alone, alone.
Come set ablaze my anguish
With the fire of your infidelity.
Tell me, what are these airs,
This coquetry, this caprice.
A day will come when this beauty
Won’t stay with you.

Dağlar başı dumandır,
Aman Allah, yar,
Yenə dumandır.
Ayrılığın ölümdən,
Mənə yamandır, yar,
Mənə yamandır.
The summit of the mountains is mist,
Good God, my love,
It is still mist.
Separation from death
Is awful for me, my love,
Is awful for me.

Friday, August 19, 2011

"Valleys" translation - "Dərələr" tərcüməsi

This is my second attempt at translating poetry sung by my favorite Azerbaijani singer, Şövkət Ələkbərova.  This poem was written by the poet and playwright, Nəbi Xəzri sometime in the the 1960s or 1970s.  I particularly appreciate the poem’s combination of sensuality, nature, and nationalism – a combination epitomized in English by the work of the American poet, Walt Whitman.  This tremendous poetry coupled with Ələkbərova’s powerful, haunting voice is a marvelous example of Soviet-era high culture in Azerbaijan.  I am uncertain about my translation where it is highlighted in blue.
Dərələr
Valleys  
   
Çinarlar qatar-qatar,
Qalxıb zirvəyə çatar…
Dağa qısılıb yatar
Mışıl-mışıl dərələr,
Yaşıl-yaşıl dərələr.
Plane trees in flocks
Ascend reaching out to the summit...
Nestled next to the mountains sleep
Dear, dear[1] valleys
Green, green valleys

Sizlərə vurğunam mən,
Bəzəyiniz şəfəqdən…
Günəş çıxar üfüqdən
Ovuc-ovuc zər ələr,
Dərələr!
I am lovesick with you
Adorned by dawn…
The sun setting over the horizon
Gilds your hands, palm to palm
Valleys!

[Sevdiyiniz ağaclar
Küknarmıdır, şammıdır?!
Sizdən qalxan dumanlar
Dağlara salammıdır?]
[Which of the trees do you love,
Is it the spruce, the pine?!
Are the mists rising from you
Greetings to the mountains?]

Quş kimi üstünüzdən
Qanad çalım, dərələr!
Şamlıqda bir axşamlıq
Qonaq qalım, dərələr!
Like a bird over you
Let me flap my wings, valleys!
In the pine grove just for one evening
Let me stay as a guest, valleys!

Əgər ki, yıxılsam çinar göstərin,
Mən ona söykənib arana baxım.
Gözlərim görməsə Göygölü verin,
Mən onun gözüylə cahana baxım.
Hər yerdə, həmişə
Sənsən gümanım,
Canım-gözüm mənim,
Azərbaycanım!
If I fall, show me a plane tree,
Leaning against it let me look into the distance.
If my eyes do not see then give me Göygöl[2]
Let me see the world with its eye.
Everywhere, forever
You, you are my hope,
My dearest,
My Azerbaijan!

Sən günəş, mən isə bir zərrə kimi
Dirəykən oğlunam,
Ölsəm torpağın.
Sən ki, döyündürdün mənim qəlbimi,
Sən uca çinarsan, mənsə yarpağın.
Mənəm sənin özün,
Ey eşqim, canım,
Sənsən özüm mənim,
Azərbaycanım!
You are like the sun but I, like a particle
Resting here, am your son,
If I die I will become your soil.
It is you who makes my heart beat,
You are a high plane tree, I am your leaf.
I am you yourself,
Oh my love, my soul,
You are me myself
My Azerbaijan!

Sizlərdən yollar keçər,
Siz yaxşı ki, varsınız,
Dərələr!
Zirvələrə açılan
Geniş qapılarsınız,
Dərələr!
The roads that descend from you,
It is good that they are yours,
Valleys!
Opening to the summits
You are vast gateways,
Valleys![1] The phrase “mışıl-mışıl” is a phrase used to soothe infants.
[2] Lake Göygöl is an iconic lake in western Azerbaijan.  It is often featured in Azerbaijani poetry.  Its importance as a poetic symbol of beauty and longing is perhaps enhanced by the fact that for the last twenty years it has been declared off limits to the Azerbaijani public because it is in close proximity to the ceasefire line with the Armenians.

Monday, August 15, 2011

"Another Azerbaijani soldier has been wounded on the front line" translation - «Cəbhə xəttində daha bir Azərbaycan əsgəri yaralanıb» tərcüməsi

This brief newsitem was published at Azadliq.org on August 13.  Soldiers are often wounded or killed along the ceasefire line separating the Armenian and Azerbaijani forces mired in the conflict over Nagorno-Karabakh.

Cəbhə xəttində daha bir Azərbaycan əsgəri yaralanıb 
Another Azerbaijani soldier has been wounded on the front line

Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində Azərbaycan Ordusunun əsgəri yaralanıb.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, hadisə avqustun 12-də baş verib.

Ermənilərin Azərbaycanın Göygöl rayonu istiqamətində açdığı atəş nəticəsində Kamil Mirzəyev qolundan yaralanıb.

Əsgərin hazırda vəziyyəti normallaşıb, həyatı üçün təhlükə yoxdur.

1992-ci il təvəllüdlü Kamil Mirzəyev 2010-cu ilin oktyabr ayında Masallı Hərbi Komissarlığından hərbi xidmətə çağırılıb.
As a result of the Armenian armed forces' violating the ceasefire a soldier from the Azerbaijani army has been wounded.  According to a message from the Ministry of Defense the event occurred on August 12.  As a result of the Armenians opening fire in the direction of Azerbaijan’s Göygöl region Kamil Mirzeyev was wounded in the arm.  The soldier’s condition has normalized and there is no danger to his life.  Born in 1992, Kamil Mirzeyev was called up for military service in October of 2010 by the Masalli Military Commission. 

Wednesday, August 10, 2011

Translation of article about self-immolation in Nakchivan - Naxçıvanda özünü yandırmaya aid məqalənin tərcüməsi

This article was published yesterday at Azadliq.az. I have not seen any mention of this incident in the English-language media covering Azerbaijan. If this is verified, it would be the second self-immolation in Azerbaijan in recent months protesting the oppressive behavior of government authorities.

Naxçıvanda incidilən kəndli özünü yandırdı
An aggrieved villager in Nakchivan has set himself on fire

Şərur sakini hakimiyyətin özbaşınalığına özünəqəsdlə etiraz etdi
A resident of Sherur protested the outrages of the authorities by attempting suicide

Naxçıvan MR Şərur rayonunun Kosacan kənd sakini Sahib Məmiyev ötən gün özünü yandırıb. Bununla o, hakimiyyətin taxıl yığmaq üçün ona texnika verməkdən imtina etməsinə etirazını bildirib.
A resident of Kosajan village in the Sherur region of Nakchivan, Sahib Memiyev, set himself on fire yesterday. With this he expressed his opposition the authorities’ refusal to give him equipment for harvesting wheat.

Hazırda yerli hakimiyyət bütün texnikanı rayon rəhbərliyi və ona yaxın adamların sahələrində taxılın yığılmasına yönəldib. Sadə kəndlilər isə gözləməlidir və bu səbəbdən bəzən gec yığımla əlaqədar məhsulun bir hissəsini itirirlər.
Currently the local authorities direct all equipment to harvest grain in the fields of the region’s leaders and people close to them. Ordinary villagers however must wait and because of this they sometimes lose a part of the yield because it is harvested late.

Məmiyevin vəziyyəti ağırdır. O, Şərur rayon xəstəxanasına yerləşdirilib.
Memiyev’s condition is critical. He has been taken to the Sherur regional hospital.

Şərur rayon İcra Hakimiyyətindən şərh almaq mümkün olmayıb (“Turan”).
It was not possible to receive comment from the Sherur Region Executive Authority ("Turan").

Translation of article concerning the rising price of meat - Ətin qiymətinin qalxmasına aid məqalənin tərcüməsi

This article was published on August 4th on the website of Azadlıq, the same opposition newspaper that printed the article on the demolition of Baku’s shipyard.  This article concerns the rising price of beef in Azerbaijan and contains interviews with experts who claim that its cause is the payment of bribes.  Portions that I am uncertain about are highlighted in blue.  I am particularly stumped by how to translate the suffix “-dıqca” in combination with with the phrase “yərinə” as in the context of this article.  Any helpful comments would be greatly appreciated.

Ətin qiyməti 10 manata çatdı
The price of meat has reached 10 manats
           
Vahid Məhərrəmov: «Ətin qiymətini qeyri-rəsmi ödənişlər, məmurların aldığı aylıqlar qaldırır»
Vahid Meherremov: “Unofficial payments and the taking of officials’ salaries is raising the price of meat”
Eyyub Hüseynov: «Rüşvət artırıldıqca ət satışı ilə məşğul olanlar hüquqlarını qorumaq yerinə qiyməti bahalaşdırırlar»
Eyyub Huseynov: “The more those who sell meat are enriched by bribes the more they raise prices instead of protecting rights

Bir müddət əvvəl dövlət başçısı keçirdiyi müşavirələrin birində ölkədə yumurtanın qiymətinin qalxmasını müzakirə predmeti edərək, bu məhsulun süni bahalaşmasının qarşısını almışdı. Məhz yüksək səviyyədə müdaxilədən sonra inhisarçıların yumurtanın qiymətini qaldırması dayandırılmışdı. Hazırda elə bir iqtisadi əsas görünmədiyi halda, ölkədə ətin qiyməti bahalaşdırılıb. Indi ətin bir kiloqramı bəzi yerlərdə 10 manata satılır. Rəsmi qurumlar bu qiymət artımını süni amillərlə izah edir.
Amma qəzetimizin araşdırması nəticəsində qiymət artımının bir neçə səbəbinin olduğunu ortaya çıxarmışıq. Onlar sırasında öncə mal-qaranın istifadə etdiyi yemin qiymətinin baha olmasını qeyd etmək lazımdır. Digər tərəfdən, Azərbaycanda istifadə olunan mal-qaranın ətlik deyil, universal cins olması ətin qiymətinə təsir edən amillərdəndir.
Amma ətin qiymətinin qalxmasında bürokratik əngələr də az deyil. Hazırda bazarlarda bir ət piştaxtası üçün alınan qeyri-rəsmi ödəniş artırılıb. Eyni zamanda ayrı-ayrı ət dükanlarına baytarların, polislərin, vergi müfəttişlərinin reydlərinin də artmasının ətin bahalaşmasına təsiri var. Halbuki bu istiqamətdə haqq yığımının qarşısının alınması ətin qiymətinin ucuzlaşmasına ciddi təsir edə bilərdi. Bəs  görəsən, rəsmi qurumlar müvafiq tədbirləri niyə reallaşdırmır?
At a conference held a while ago, the leadership of the state, by discussing the subject of the rising price of eggs in the country, prevented the artificial rise in price of this commodity.  Precisely after this intervention at the highest level, the increase in the price of the monopolists’ eggs was stopped.  In the present situation, which does not appear to have an economic cause, the price of meat has been increased in the country.  Now a kilogram of meat is sold for 10 manats (5.75 USD/lb) in some places.  Official bureaucrats explain the increase in this price with false factors.  But our newspaper’s investigation discovered the existence of several of causes for the rise in prices.  First of all, it is necessary to note that the price of the feed used for cattle is expensive.  On the other hand, an influential factor in the price of meat is that the cattle being raised in Azerbaijan are not beef cattle but an all-purpose breed.  However there are more than a few bureaucratic shortcomings in the rise in the price of meat.  Presently, [in order to get] a meat counter at the markets the unofficial payment has been increased.  At the same time there is also an influence on the increasing price of meat coming from raids on different butcher shops by health inspectors, police and tax inspectors. Preventing the collection of fees in this direction could have seriously influenced a decrease in the price of meat.  But I wonder why official agencies are not implementing appropriate measures?

Kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov da təsdiq etdi ki, ət satışı ilə məşğul olanlara tətbiq olunan qeyri-rəsmi ödənişlər, ayrı-ayrı məmurların aldıqları aylıqlar da ətin qiymətinə təsir edir. Ətin qiymətinin hazırkı mövsümdə qalxmasının məntiqdən uzaq olduğunu deyən V.Məhərrəmli vurğuladı ki, ətə tələbatın aşağı düşdüyü dönəmdə qiymətlər bir qayda olaraq aşağı düşməlidir: “Amma hazırda biz əks prosesi müşahidə edirik. Halbuki hazırda ətlik üçün bağlanan mal-qaranın sayı azalıb. Bu da sırf tələbatla bağlı olan prosesdir. Çünki hazırda ətə tələbat aşağı düşüb. Amma bütün il boyunca mal-qara üçün istifadə olunan yemin qiymətinin bahalaşmasına baxmayaraq, bu istiqamətdə heç bir tədbir görülmürdü. Bu da ətin qiymətinə təsir edən amildir. Ələxsus ətlik deyil, yalnız universal mal-qara cinsinin olduğu Azərbaycanda”.
V.Məhərrəmovun sözlərinə görə, ətlik mal-qara cinsindən fərqli olaraq universal mal-qara cinsinin kökəldilməsi uzun vaxt və məsrəf tələb edir. Məsələn ətlik mal-qara cinsində 1 kiloqram çəki artımı üçün bir gün tələb olunurdusa, universal cinsdə bu müddət 3-4 gündür. Azərbaycanın bu istiqamətdə qonşu Gürcüstan, hətta Ermənistandan geri qaldığını deyən V.Məhərrəmov əlavə etdi ki, bu ölkələrdə artıq ət satışı və istehsalı gəlirli biznes sahəsinə çevrilib.
Vahid Meherremov, an expert in rural economy also asserted that unofficial payments being applied to those involved in the selling of meat as well as different functionaries taking their salaries influences the price of meat.  V. Meherremli [sic], who says that the price increases in the current season are far from logical, stresses that as a rule, falling demand for meat should in turn decrease prices: “But currently we are observing the opposite process.  Presently the number of cattle for slaughter has decreased.  This is a process absolutely connected to demand.  Because currently demand for meat has fallen.  But even though over the length of the year the price of cattle feed has increased no measures have been taken  in this direction.  This is also an influential factor in the price of meat - not particularly for beef cattle but rather only for the all-purpose variety of cattle in Azerbaijan.”  According to V. Meherremov, unlike varieties of beef cattle, all-purpose cattle require more time and expense to fatten.  For example if one day is required to increase the weigh by one kilogram in beef cattle varieties, three or four days are required for all-purpose cattle.  V. Meherremov said that Azerbaijan lags behind neighboring Georgia and even Armenia in this direction and he added that in these countries the selling and production of meat has been turned into a profitable business.

Azad Istehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov vurğuladı ki, ətin qiymətinin bahalaşmasına qeyri-rəsmi ödənişlərin həddindən artıq şişirdilməsinin təsiri var: “Bu, istehlakçıların hüquqlarının birbaşa pozulmasıdır. şvət artırıldıqca ət satışı ilə məşğul olan sahibkarlar öz hüquqlarını qorumaq yerinə qiyməti bahalaşdırırlar. Istehlakçıların hüquqlarını məhz bu pozur. Dövlət məhz istehlakçıların pulları üzərində dayanır. Istehlakçıları istismar edən sistemə son qoyulmalıdır”.
The chairman of the Free Consumers’ Union, Eyyub Huseynov emphasized that unofficial payments have an inflationary influence on the rising price of meat: “This is an outright violation of consumers’ rights.  The more they are enriched by bribes, the owners involved in selling meat, instead of protecting their own rights, raise prices.  This violates the rights of consumers.  The government is ceasing to protect consumers’ money.  This system which exploits consumers must be ended.”

Monday, August 8, 2011

Azerbaijani Textbook Reviews - Azərbaycan Dili üçün Dərsliklərin Rəyləri

A reader wrote to me yesterday asking for advice on the best textbooks for learning Azeri for English speakers. Here some options with their pros and cons.

Elementary Azerbaijani by Kurtuluş Öztopçu
Summary: This book contains chapters covering most Azerbaijani grammar. In this sense it is a bit more than strictly elementary. A student wishing to acquire Azeri to an upper intermediate level will find this book helpful. Overall I recommend this book to beginners and intermediate students, particularly those interested in learning the Azeri Cyrillic alphabet, with the caveat that vocabulary and idiomatic expressions should not always be assumed to be accurate.
Pros:
- Provides good exercises with an answer key at the end of the book.
- Readily available for purchase in the United States.
- Audio CDs can be purchased separately to enhance pronunciation practice
- Introduces both the current Latin alphabet and the former Cyrillic alphabet. This is particularly helpful if you are interested in doing any archival work.
- Contains a useful glossary at the end of the book.
Cons:
- While the book claims to be teaching the Azeri spoken by the majority of people in the Republic of Azerbaijan, there are multiple instances where vocabulary and idiomatic expressions from Turkish are presented as if they were Azeri. This can be very confusing because while the languages share many words, they often have radically different (occasionally vulgar) meanings.
- Grammar is not covered comprehensively and students will need to seek out either a tutor or another book if they wish to reach an advanced level.

Teach Yourself Azeri by Telman Khudazarov
Summary: This is the most comprehensive Azeri grammar that I have found. It contains very useful exercises with an answer key and explains all of the basics of Azerbaijani grammar, including all verb tenses and moods. Its vocabulary and expressions are accurate. It is somewhat less user friendly than Öztopçu’s book in that it assumes a certain familiarity with grammatical terms and moves rather briskly into very complicated grammar. I highly recommend this book for intermediate or advanced students, though it is unfortunately very difficult to find in the United States.
Pros:
- Excellent exercises with an answer key.
- Comprehensive and accurate grammar and vocabulary.
Cons:
- Does not include any auditory aids.
- Difficult to find in the United States. (I would recommend using interlibrary loan to get your hands on it. Alternatively, it is very easy to find in any bookshop in Baku and from what I remember costs around $10 or $15.)
- The Azeri Cyrillic alphabet is not introduced.
- There are many typos in English and inaccurate translations in the answer keys.

Basic Course in Azerbaijani by Fred Walter Householder and Mansour Lotfi
Summary: I have not personally used this textbook because it is for the Iranian dialect of Azerbaijani, which in its everyday vocabulary and expressions is markedly different from the Azeri spoken in the Republic of Azerbaijan. Even though I have not used it I probably would not recommend it for the main reason that the Arabic/Persian alphabet is never introduced and students are forced to grapple with very idiosyncratic transliterations. I suppose it could be a useful resource for English speakers who just want to learn spoken Iranian Azeri.
Pros:
- The only textbook in English that I know of that teaches the Iranian dialect of Azeri.
Cons:
- Does not introduce the Arabic/Persian alphabet.
- Not particularly useful for students of the Azeri spoken in the Republic of Azerbaijan.
- Difficult to find.

Unfortunately, some of the best language materials for elementary students of Azerbaijani are produced privately by the International Learning Center in Baku. I used their materials when I began studying and I highly recommend their school for anyone looking to learn Azeri in Baku, both for their original learning materials and for their excellent teachers. It has been a number of years since I was a student there but perhaps if they were contacted directly they would sell or share their materials to students outside of Baku.

Friday, August 5, 2011

Translation of article on the destruction of Baku's shipyard for the Eurovision Contest - Eurovision üçün Bakı yeganəsinin sökülməsinə aid məqalənin tərcüməsi

This article was published on the website of Azadlıq, an opposition newspaper (not to be confused with the American-funded, ostensibly politically neutral azadliq.org). It deals with plans to tear down Baku's profitable shipyard to make way for a venue for the upcoming Eurovision song contest. Azerbaijan won the competition on May 15 and therefore will host the event in the upcoming year. This is not an isolated incident as much of Baku is under continual demolition and reconstruction. The parts of the translation which I am uncertain about are highlighted in blue.

“Eurovision” milyardların itkisi ilə başladı
“Eurovision” began with the loss of billions

Sovet dövründən qalma yeganə gəmi tərsanəsi mahnı müsabiqəsinə görə məhv edilir
The sole remaining shipyard from the Soviet period is being demolished for the song contest

Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin ərazisində olan 50-60 illik tərsanə “Eurovision”un qurbanı olacaq. Artıq hökumət tərsanənin torpaqla doldurulması barədə göstəriş verib.
Bugünlərdə Xəzər Dəniz Gəmiçiliyində olan Prezident Administrasiyası ictimai-siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov məlum göstərişin “Eurovision”la bağlı olduğunu və ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevadan gəldiyini deyib. Ə.Həsənov bildirib ki, birinci ledi yüksəklikdən müşahidə apararaq tərsanənin mənzərəni korladığını deyib və həmin ərazinin üzərindən Bayraq meydanına qədər yol çəkilməsi barədə tapşırıq verib. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin rəisi Aydın Bəşirov qərarın qəti əleyhinə olsa da, onu icra etmək məcburiyyətindədir. Hər il Xəzərin ətrafında olan ölkələrin demək olar ki, hamısı gəmilərini məhz bu tərsanədə təmir etdirir. Bir gəminin təmirindən də zavoda 50-60 min manat vəsait daxil olur. Belə olan halda, tərsanənin məhv edilməsi A.Bəşirov üçün çox ciddi maliyyə itkisi deməkdir.
The 50 or 60 year-old shipyard on the land of Caspian Sea Shipping is going to be sacrificed for Eurovision. The government has already directed the shipyard to be filled in with soil. In recent days, Ali Hasanov, the director of the public-political department in the Presidential Administration at Caspian Sea Shipping has said that the directives connected with “Eurovision” are clear and that they are coming from Mehriban Aliyeva, the country’s first lady. A. Hasanov has notified us that, the first lady has said that the shipyard spoils the view as observed from above and that she has set the task of extending the road from this location to Flag Square. The commander of Caspian Sea Shipping, Aydin Bashirov, though he opposes the judgment of this decision, is obliged to carry it out. It is possible to say that every year all of the countries surrounding the Caspian repair their ships at this exact shipyard. The factory takes in 50 to 60 thousand manats (63 to 76 thousand US dollars) for the repair of just one ship. In such a state, destroying the shipyard means a very serious financial loss for A. Bashirov.

Məsələ bununla yekunlaşsa, dərd yarıdır. Tərsanənin məhvi ölkənin özü üçün də çox böyük itki deməkdir. Mütəxəssislərin dediyinə görə, tərsanə torpaqla doldurularsa, sonradan onu bərpa etmək mümkün olmayacaq. Yeni tərsanənin tikilməsi üçünsə 3 milyarddan artıq vəsait lazımdır.
If the problems with this were added up it would be a great sorrow. The demolition of the shipyard also means a much bigger loss for the country itself. According to what experts have said, if the shipyard is filled in with earth, it will be impossible to reconstruct it afterwards. Building a new shipyard requires resources of more than 3 billion manats.

Bu tərsanə sökülərsə, Azərbaycan gəmilərini təmir etdirmək üçün tərsanəsi olan başqa ölkəyə müraciət etməli olacaq. Başqa ölkədə isə təmirə Azərbaycanda olduğundan ən azı, iki dəfə artıq vəsait tələb olunur. Eyni zamanda keyfiyyət də Azərbaycanda olduğundan ən azı iki dəfə aşağıdır. Uzunluğu 200, eni 20 metr olan bu tərsanə ölkəmizdə sovet dövründən fəaliyyət göstərir. Bu vaxt ərzində də azərbaycanlı ustalar gəmi təmirinidə kifayət qədər peşəkarlaşıblar.
If this shipyard is torn down, Azerbaijan will have to rely on another country’s shipyard for repairing its ships. However in another country they will require at least more than twice the amount than what is required in Azerbaijan. At the same time the quality will also be two times less than what it is in Azerbaijan. This 200 meter-long 20 meter-wide shipyard has been in operation since the Soviet period. During this period of time Azerbaijani experts have sufficiently professionalized ship repair.

Ən acınacaqlısı isə odur ki, hər bir ölkə “Eurovision”a bir çox başqa məqamlarla yanaşı böyük gəlir mənbəyi kimi də baxır. Azərbaycan isə heç yarışma başlamamış bir neçə milyardlıq itkiyə gedir.
However the saddest thing is that every other country sees “Eurovision” as a great source of revenue alongside a variety of other opportunities. Azerbaijan however is going to lose billions before the contest even starts.