Friday, August 5, 2011

Translation of article on the destruction of Baku's shipyard for the Eurovision Contest - Eurovision üçün Bakı yeganəsinin sökülməsinə aid məqalənin tərcüməsi

This article was published on the website of Azadlıq, an opposition newspaper (not to be confused with the American-funded, ostensibly politically neutral azadliq.org). It deals with plans to tear down Baku's profitable shipyard to make way for a venue for the upcoming Eurovision song contest. Azerbaijan won the competition on May 15 and therefore will host the event in the upcoming year. This is not an isolated incident as much of Baku is under continual demolition and reconstruction. The parts of the translation which I am uncertain about are highlighted in blue.

“Eurovision” milyardların itkisi ilə başladı
“Eurovision” began with the loss of billions

Sovet dövründən qalma yeganə gəmi tərsanəsi mahnı müsabiqəsinə görə məhv edilir
The sole remaining shipyard from the Soviet period is being demolished for the song contest

Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin ərazisində olan 50-60 illik tərsanə “Eurovision”un qurbanı olacaq. Artıq hökumət tərsanənin torpaqla doldurulması barədə göstəriş verib.
Bugünlərdə Xəzər Dəniz Gəmiçiliyində olan Prezident Administrasiyası ictimai-siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov məlum göstərişin “Eurovision”la bağlı olduğunu və ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevadan gəldiyini deyib. Ə.Həsənov bildirib ki, birinci ledi yüksəklikdən müşahidə apararaq tərsanənin mənzərəni korladığını deyib və həmin ərazinin üzərindən Bayraq meydanına qədər yol çəkilməsi barədə tapşırıq verib. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin rəisi Aydın Bəşirov qərarın qəti əleyhinə olsa da, onu icra etmək məcburiyyətindədir. Hər il Xəzərin ətrafında olan ölkələrin demək olar ki, hamısı gəmilərini məhz bu tərsanədə təmir etdirir. Bir gəminin təmirindən də zavoda 50-60 min manat vəsait daxil olur. Belə olan halda, tərsanənin məhv edilməsi A.Bəşirov üçün çox ciddi maliyyə itkisi deməkdir.
The 50 or 60 year-old shipyard on the land of Caspian Sea Shipping is going to be sacrificed for Eurovision. The government has already directed the shipyard to be filled in with soil. In recent days, Ali Hasanov, the director of the public-political department in the Presidential Administration at Caspian Sea Shipping has said that the directives connected with “Eurovision” are clear and that they are coming from Mehriban Aliyeva, the country’s first lady. A. Hasanov has notified us that, the first lady has said that the shipyard spoils the view as observed from above and that she has set the task of extending the road from this location to Flag Square. The commander of Caspian Sea Shipping, Aydin Bashirov, though he opposes the judgment of this decision, is obliged to carry it out. It is possible to say that every year all of the countries surrounding the Caspian repair their ships at this exact shipyard. The factory takes in 50 to 60 thousand manats (63 to 76 thousand US dollars) for the repair of just one ship. In such a state, destroying the shipyard means a very serious financial loss for A. Bashirov.

Məsələ bununla yekunlaşsa, dərd yarıdır. Tərsanənin məhvi ölkənin özü üçün də çox böyük itki deməkdir. Mütəxəssislərin dediyinə görə, tərsanə torpaqla doldurularsa, sonradan onu bərpa etmək mümkün olmayacaq. Yeni tərsanənin tikilməsi üçünsə 3 milyarddan artıq vəsait lazımdır.
If the problems with this were added up it would be a great sorrow. The demolition of the shipyard also means a much bigger loss for the country itself. According to what experts have said, if the shipyard is filled in with earth, it will be impossible to reconstruct it afterwards. Building a new shipyard requires resources of more than 3 billion manats.

Bu tərsanə sökülərsə, Azərbaycan gəmilərini təmir etdirmək üçün tərsanəsi olan başqa ölkəyə müraciət etməli olacaq. Başqa ölkədə isə təmirə Azərbaycanda olduğundan ən azı, iki dəfə artıq vəsait tələb olunur. Eyni zamanda keyfiyyət də Azərbaycanda olduğundan ən azı iki dəfə aşağıdır. Uzunluğu 200, eni 20 metr olan bu tərsanə ölkəmizdə sovet dövründən fəaliyyət göstərir. Bu vaxt ərzində də azərbaycanlı ustalar gəmi təmirinidə kifayət qədər peşəkarlaşıblar.
If this shipyard is torn down, Azerbaijan will have to rely on another country’s shipyard for repairing its ships. However in another country they will require at least more than twice the amount than what is required in Azerbaijan. At the same time the quality will also be two times less than what it is in Azerbaijan. This 200 meter-long 20 meter-wide shipyard has been in operation since the Soviet period. During this period of time Azerbaijani experts have sufficiently professionalized ship repair.

Ən acınacaqlısı isə odur ki, hər bir ölkə “Eurovision”a bir çox başqa məqamlarla yanaşı böyük gəlir mənbəyi kimi də baxır. Azərbaycan isə heç yarışma başlamamış bir neçə milyardlıq itkiyə gedir.
However the saddest thing is that every other country sees “Eurovision” as a great source of revenue alongside a variety of other opportunities. Azerbaijan however is going to lose billions before the contest even starts.

No comments:

Post a Comment